Gelişen Tedaviler, İyileşen Hayatlar

Gilead Sciences, henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar alanında yenilikçi tedaviler keşfeden, geliştiren ve bunların ticaretiyle uğraşan bir biyofarmasötik şirketidir. Her bir yeni keşif ve deneysel ilaç adayı ile tüm dünyada hayati tehlike oluşturan hastalıklara yakalanmış hastaların bakımını iyileştirmeyi amaçlamaktayız. Gilead’ın odaklandığı tedavi alanları HIV/AIDS, hepatit, ciddi solunum rahatsızlıkları, kardiyovasküler ve metabolik rahatsızlıklar, kanser ve enflamasyondur.

Gilead gittikçe büyüyen araştırma aşamasındaki ilaç yelpazesi ve altı kıtaya yayılmış ofislerinde 11000’den fazla çalışanı ile önde gelen biyofarmasötik firmalarından biri olmuştur.

2007 yılında İstanbul’da kurulan Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti., HIV/AIDS, kronik hepatit B ve C ve sistemik fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ürünlerimizin Türkiye’de ruhsatlandırılmasından, ithalatından, pazarlanmasından, satışından ve dağıtımından sorumludur.Gilead ile Hayat Bulan Fikirler: Desteklenen her iyi fikir, Hayatı Değiştirir.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programına, ilk oluşturulduğu tarihten bu yana 300’ün üzerinde başvuru ulaşmış ve HIV, viral hepatit, hematoloji ve invazif fungal hastalıklar alanlarında 35’i bilimsel, 11’i sosyal toplam 46 projeye destek verilmiştir. Bugüne kadar verilen destek miktarı ise 700 bin dolara ulaşmıştır.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı’nın amacı HIV, Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit), İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler alanlarında;
 • Hastalıkların taranmasını,
 • Teşhis edilmesini ve/veya
 • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik


en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel projelere destek vermektir.


Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2019 yılında verilecek destek tutarları:

 • Bilimsel projeler için toplam : 250.000 TL
 • Sosyal projeler için : 150.000 TL

  • Toplam 400.000 TL

   Program ajandası :

  • Proje başvuruları Kabul: 11 Şubat 2019 itibariyle yapılabilecek olup, son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019’dur.
  • Değerlendirme kurulu toplantısı : Haziran 2019
  • Ödül töreni : Ekim 2019