Gelişen Tedaviler, İyileşen Hayatlar

Gilead Sciences, henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar alanında yenilikçi tedaviler keşfeden, geliştiren ve bunların ticaretiyle uğraşan bir biyofarmasötik şirketidir. Her bir yeni keşif ve deneysel ilaç adayı ile tüm dünyada hayati tehlike oluşturan hastalıklara yakalanmış hastaların bakımını iyileştirmeyi amaçlamaktayız. Gilead’ın odaklandığı tedavi alanları HIV/AIDS, hepatit, ciddi solunum rahatsızlıkları, kardiyovasküler ve metabolik rahatsızlıklar, kanser ve enflamasyondur.

Gilead gittikçe büyüyen araştırma aşamasındaki ilaç yelpazesi ve altı kıtaya yayılmış ofislerinde 9000 den fazla çalışanı ile önde gelen biyofarmasötik firmalarından biri olmuştur.

2007 yılında İstanbul’da kurulan Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti., HIV/AIDS, kronik hepatit B ve C ve sistemik fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ürünlerimizin Türkiye’de ruhsatlandırılmasından, ithalatından, pazarlanmasından, satışından ve dağıtımından sorumludur.Gilead ile Hayat Bulan Fikirler: Desteklenen her iyi fikir, Hayatı Değiştirir.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programına, ilk oluşturulduğu tarihten bu yana 200’ün üzerinde başvuru ulaşmış ve HIV, viral hepatit, hematoloji ve invazif fungal hastalıklar alanlarında 30’un üzerinde projeye, toplamda 1.5 milyon TL’den fazla destek verilmiştir.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı’nın amacı HIV, Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit), İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler alanlarında;
  • Hastalıkların taranmasını,
  • Teşhis edilmesini ve/veya
  • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik


En iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel veya sosyal sorumluluk projelerine destek vermektir.

Bu kapsamın dışında kalan, ancak klinik ve bilimsel veya sosyal değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır. Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2018 yılında verilecek destek tutarları:

  • Bilimsel projeler için toplam : 250.000 TL
  • Sosyal projeler için : 150.000 TL

    • Toplam 400.000 TL
      Proje başvuruları 9 Mart 2018 itibariyle yapılabilecektir. Son başvuru tarihi : 30 Haziran 2018